Termo 65

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira 65 mm
Dubina krila 73 mm
Mjera preklopa 8mm
Dubina ispune 21-50 mm
Poliamidne trake 22 mm
Euro žlijeb

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 65

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
*Ug = 0.6 W/m²K
Uw = 1.3 W/m²K