TERMO 65 VS /VRATA/

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 65 mm
Dubina krila: 65 mm
Poliamidne trake: 18 mm
Max. ispuna: 51.5 mm

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 65 VS /VRATA/

Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100×2200 mm (Ug=0.6 W/m2K)

Uw=1.7[W/m2K]