TERMO 85 VS

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 85 mm
Dubina krila: 85 mm
Poliamidne trake: 45, 34 mm
Max. ispuna: 74 mm

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85 VS

Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100×2200 mm (Ug=0.60 W/m2K)

Uw=1.1[W/m2K]