FEAL BLIND

Serija FEAL BLIND namijenjena je za izradu prozora i vrata ojačanih sa ispunom od čeličnih ploča ,debljine 4mm otpornih na streljivo kalibra 9mm.Ispuna može biti jednoslojna i dvoslojna . Ovaj proizvod se koristi za banke i druge objekte u kojima post

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 60mm
Dubina krila: 60mm
Dubina ispune: do 26 mm
Eurožlijeb