FEAL SUN 55 /POKRETNI BRISOLEJI/

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Montiranje lamela: vodoravno ili okomito
Elektromotorni pogon
Širina lamela: 140, 220, 290 i 400 mm
Mogućnost automatskog podešavanja ovisno o kutu upada sunčevih zraka