PROFILI OPĆE NAMJENE

DATOTEKE:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Primarni aluminij, legure EN AW – 6060
Površinska zaštita: eloksiranje, plastificiranje i dekoracija postupkom sublimacije
Standardna isporuka 6000 mm