ALU OGRADE

ELEGANT

Sistem ELEGANT je sistem profila za ograde. Za ovaj sistem postoje posebni pribori koji omogućuju izradu bilo koje varijante ograda, bilo da se radi o unutrašnjim ili vanjskim ogradama.

Tehničke karakteristike profila iz sistema:

Materijal: AlMgSi0,5 (6060),
Zatezna čvrstoća: 215 N/mm2
Tvrdoća po Brinelu: 2,75 Kg/dm3,
Debljina anodno-oksidnog sloja: 18-23 mikrona,
Debljina sloja plastifikacije: 60-80 mikrona